วิธีการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เราสามารถทำได้

วิธีการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลก และได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า เพราะถ้าหากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย อย่างเช่นในประเทศไทยของเราทุกวันนี้ ต้องบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเช่นกัน ส่งผลทำให้สุขภาพแย่ลงกว่าเดิมมาก

ดังนั้นถ้าหากอยากจะให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้น ถ้าหากทุกคนช่วยกันทำในสิ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะลดน้อยลง และอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในไม่ช้า แล้วเราจะช่วยกันได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงานให้น้อยลง

พลังงานที่สำคัญในชีวิตเราก็คือไฟฟ้านั่นเอง ที่ทุกบ้านล้วนต้องใช้ การช่วยกันประหยัดพลังงาน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเหมือนเดิมได้ เมื่อคนใช้ไฟฟ้าน้อยลง กำลังกายผลิตก็ต้องลดลง ผลที่ตามมาก็ได้ สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบน้อยลง ดังนั้นเวลาที่เราอยู่บ้าน ก็ควรใช้ไฟฟ้าในยามจำเป็นเท่านั้น อันไหนที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัด หรือปิดไปเลยจะดีที่สุด

เลือกใช้ของที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

ของใช้บางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้เรื่อยๆ ซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ไม่ต้องซื้อซ้ำ ที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการใช้พลาสติก ถ้าหากเรานำกลับมาใช้ใหม่ ก็จะเป็นการลดจำนวนพลาสติกบนโลกลงไปได้มาก หรือถ้าให้ดีให้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้าเลยจะดีที่สุด เพราะใช้ได้นานโดยที่ไม่ชำรุด

แยกขยะให้เป็น

การแยกขยะก็เป็นส่วนที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน เนื่องจากขยะบางชนิดสามารถสร้างผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้ และต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ถ้าหากปล่อยให้ปะปนกับขยะอย่างอื่น อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ดังนั้นเราควรเริ่มต้นแยกขยะตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลย แม้อยู่นอกบ้านก็ควรทิ้งขยะให้ตรงกับที่ทางการได้จัดไว้ให้

สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆ

ถ้าหากมีลูกหลานในบ้าน ก็ควรเริ่มปลูกฝังเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลย พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำ ถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร และตัวเราเองจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ จนเด็กเกิดความเข้าใจ และจะเลือกทำในสิ่งที่เห็นว่าสมควรเท่านั้น และเมื่อทำบ่อยเข้า ก็จะกลายเป็นนิสัยไปโดยอัตโนมัติ

ไม่เผาขยะ

การเผาขยะถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเผาขยะ แทนการเอาขยะมาทิ้งให้ถูกที่ และเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ง่ายที่สุด เมื่อคนส่วนมากเลือกใช้วิธีนี้ในการกำจัดขยะ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจึงแผ่ขยายไปในวงกว้าง และทุกคนก็ได้รับผลกระทบทั้งหมด แม้จะไม่ได้ทำก็ตาม

การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนคนเดียวสามารถทำได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ เท่านั้นจึงจะเห็นผล ซึ่งถ้าหากทุกคนช่วยกันทำตามข้อแนะนำที่ได้ระบุเอาไว้ข้างต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กได้เช่นกัน