ตอบข้อสงสัย! ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

การเลือกแผนประกันภัยรถยนต์นั้นสำคัญที่การพิจารณาความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ว่าต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ดังนั้น สิ่งแรกที่ต้องศึกษาเมื่อต้องการเลือกซื้อแผนประกันภัยรถยนต์คือการดูว่าแผนประกันภัยรถยนต์แต่ละอย่างนั้นให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง โดยแผนประกันภัยรถยนต์ที่หลายคนสงสัยกันมากคือแผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะเป็นแผนที่มีการคุ้มครองสูงสุด บทความนี้จะมาตอบข้อสงสัยว่าประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือแผนประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมแทบทุกด้าน ตั้งแต่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ซึ่งเป็นผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นกรณีไฟไหม้หรือน้ำท่วม และให้การชดเชยในกรณีที่รถยนต์สูญหายได้อีกด้วย นอกจากนี้ แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ชนรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองที่ความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอาประกันและรถยนต์ของคู่กรณี ไปจนถึงวงเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือการรักษาบุคคลภายในรถยนต์  

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สิ่งที่ผู้ทำประกันสงสัยว่าประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างนั้น ยังให้ความคุ้มครองมากกว่าประกันภัยอื่นๆ คือให้การชดเชยความเสียหายเมื่อรถยนต์เกิดการขีดข่วนหรือความเสียหายจากกรณีที่ไม่มีคู่กรณีอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงการเฉี่ยวชนสิ่งของหรือแม้กระทั่งการครูดฟุตบาธ ซึ่งถือเป็นความคุ้มครองที่ให้ของเขตที่ครอบคลุมอย่างมาก 

สำหรับใครที่อยากศึกษาความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติม สามารถศึกษาเบื้องต้นด้วยตนเองโดยการค้นหาว่าประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างทางอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพราะนอกจากจะได้พิจารณาความจำเป็นของการใช้แผนประกันภัยชั้น 1 แล้ว ยังสามารถเปรียบเทียบราคาและวงเงินต่างๆ ของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ได้ ทำให้สามารถพิจารณาเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้นเหมาะกับความต้องการหรือไม่ และยังช่วยให้เปรียบเทียบราคาในเบื้องต้นของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

เมื่อได้คำตอบแล้วว่าประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างและคุ้มค่าต่อความต้องการหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปจึงควรศึกษาว่าตนเองต้องการความคุ้มครองสูงสุดทั้งการชดเชยกรณีมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี ไปจนถึงความเสียหายจากภัยพิบัติและการสูญหายหรือไม่ หากความคุ้มครองของประกันชั้น 1 ตอบโจทย์ที่ต้องการได้เพียงพอ สามารถรับภาระค่าเบี้ยประกันได้จึงศึกษาเลือกบริษัทประกันภัยต่อไป