วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆ เริ่มต้นที่ตัวเรา

ปลูกต้นไม้

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ถ้าหากดีทุกคนก็จะได้รับผลดีไปด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาหรือมีมลภาวะต่างๆ ทุกคนก็จะได้รับผลกระทบได้ด้วยเช่น เพราะว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เลือกเกิดกับคนใดคนหนึ่ง ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว ทุกคนก็ต้องได้รับปัญหากันถ้วนหน้า การหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะช่วยกันทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เราจะเห็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ชัดที่สุด

วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับคนคนหนึ่ง อาจจะไม่ได้ทำให้เห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่นัก ก็เปรียบเหมือนกับหยดน้ำหยดเดียวนั่นเอง แต่ถ้าทุกคนเลือกที่จะช่วยกันทำเหมือนกันทั้งหมด เรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ แล้วเราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

ช่วยกันกำจัดขยะ

การกำจัดขยะตามสถานที่ต่างๆ เช่น แม่น้ำลำคลอง ตามข้างทางหรือในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ เพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมีขยะมากเกินไป หรือในน้ำมีพลาสติกมากไป สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็คงไม่เหลือแน่ ถ้ามีการรณรงค์ช่วยกันเก็บขยะ ก็จะเป็นการช่วยชีวิตของสัตว์เหล่านั้นได้

ลดการใช้ยานพาหนะ

ไอเสียจากยานพาหนะเป็นสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์จำนวนมากที่วิ่งอยู่บนท้องถนน เราอาจจะไม่สามารถบอกให้รถเหล่านั้นหยุดวิ่งได้ แต่เราเลือกที่จะช่วยกันลดการใช้เชื้อเพลิงได้ โดยการใช้เฉพาะในยามจำเป็นเท่านั้น ก็จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้เช่นกัน โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศที่ลดลง

งดใช้ถุงพลาสติก

พลาดสติกถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่สร้างหายนะให้กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเล ที่ทำให้สัตว์จำนวนมากต้องลดจำนวนลง เพราะว่ามีขยะมากเกินไป และอายุของพลาสติกก็นานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย เมื่อสัตว์เหล่านั้นไปกินพลาดสติก ก็จะทำให้สัตว์ตายลง หรือถ้าคนเอาสัตว์น้ำพวกนั้นมากินต่อ คนก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน

ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ทุกบ้านหันมาใช้หลอดประหยัดพลังงานกันมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นถ้าบ้านของคุณยังมีหลอดไฟแบบธรรมดา ที่กินไฟเยอะๆ อยู่ ก็ควรเปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกทาง

ช่วยกันปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้เป็นหนทางที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้ แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์ และไม่จำเป็นจะต้องไปทำในกิจกรรมปลูกป่าเท่านั้น เราอาจจะเริ่มต้นด้วยปลูกในพื้นที่ที่เรามีอยู่ก็ได้

กฎหมายต้องเอาจริง

สาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เกิดจากการเผาขยะ หรือเผาไร่ ก็เพราะว่าคนไม่ได้กลัวกฎหมาย แต่ถ้ามีกฎที่เอาจริงในเรื่องเหล่านี้ ก็จะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงไปได้ เพราะการเผาไร่นา หรือเผาขยะ เป็นสิ่งที่คนบางกลุ่มทำอยู่เสมอ

เนื่องจากการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เราไม่สามารถทำแล้วเห็นผลได้เลย จะต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร ดังนั้นหากมีสิ่งไหนที่เราเริ่มทำได้ และเป็นสิ่งที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีขึ้น ก็ควรจะทำทันที เพื่อให้เห็นผลในวันอนาคตได้เร็วขึ้น

วิธีการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เราสามารถทำได้

วิธีการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วโลก และได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า เพราะถ้าหากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย อย่างเช่นในประเทศไทยของเราทุกวันนี้ ต้องบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยเช่นกัน ส่งผลทำให้สุขภาพแย่ลงกว่าเดิมมาก

ดังนั้นถ้าหากอยากจะให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้น ถ้าหากทุกคนช่วยกันทำในสิ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะลดน้อยลง และอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ในไม่ช้า แล้วเราจะช่วยกันได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงานให้น้อยลง

พลังงานที่สำคัญในชีวิตเราก็คือไฟฟ้านั่นเอง ที่ทุกบ้านล้วนต้องใช้ การช่วยกันประหยัดพลังงาน จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเหมือนเดิมได้ เมื่อคนใช้ไฟฟ้าน้อยลง กำลังกายผลิตก็ต้องลดลง ผลที่ตามมาก็ได้ สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบน้อยลง ดังนั้นเวลาที่เราอยู่บ้าน ก็ควรใช้ไฟฟ้าในยามจำเป็นเท่านั้น อันไหนที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัด หรือปิดไปเลยจะดีที่สุด

เลือกใช้ของที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

ของใช้บางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้เรื่อยๆ ซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ไม่ต้องซื้อซ้ำ ที่เห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการใช้พลาสติก ถ้าหากเรานำกลับมาใช้ใหม่ ก็จะเป็นการลดจำนวนพลาสติกบนโลกลงไปได้มาก หรือถ้าให้ดีให้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้าเลยจะดีที่สุด เพราะใช้ได้นานโดยที่ไม่ชำรุด

แยกขยะให้เป็น

การแยกขยะก็เป็นส่วนที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน เนื่องจากขยะบางชนิดสามารถสร้างผลเสียให้กับสิ่งแวดล้อมในวงกว้างได้ และต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ถ้าหากปล่อยให้ปะปนกับขยะอย่างอื่น อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ดังนั้นเราควรเริ่มต้นแยกขยะตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลย แม้อยู่นอกบ้านก็ควรทิ้งขยะให้ตรงกับที่ทางการได้จัดไว้ให้

สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆ

ถ้าหากมีลูกหลานในบ้าน ก็ควรเริ่มปลูกฝังเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลย พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำ ถ้าไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร และตัวเราเองจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ จนเด็กเกิดความเข้าใจ และจะเลือกทำในสิ่งที่เห็นว่าสมควรเท่านั้น และเมื่อทำบ่อยเข้า ก็จะกลายเป็นนิสัยไปโดยอัตโนมัติ

ไม่เผาขยะ

การเผาขยะถือว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเผาขยะ แทนการเอาขยะมาทิ้งให้ถูกที่ และเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ง่ายที่สุด เมื่อคนส่วนมากเลือกใช้วิธีนี้ในการกำจัดขยะ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจึงแผ่ขยายไปในวงกว้าง และทุกคนก็ได้รับผลกระทบทั้งหมด แม้จะไม่ได้ทำก็ตาม

การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนคนเดียวสามารถทำได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ เท่านั้นจึงจะเห็นผล ซึ่งถ้าหากทุกคนช่วยกันทำตามข้อแนะนำที่ได้ระบุเอาไว้ข้างต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กได้เช่นกัน