เหตุผลที่เราควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เหตุผลที่เราควรหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชีวิตเราจะยืนยาวอยู่ได้ นอกจากการรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีแล้ว เรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ก็ถือว่ามีผลเช่นกัน ถ้าหากสิ่งแวดล้อมไม่ดี อากาศเป็นพิษ หรือมีมลภาวะอย่างอื่นเข้ามารบกวนชีวิตเรา แน่นอนว่าย่อมจะส่งผลเสียให้กับคุณภาพชีวิตของคุณให้น้อยลงกว่าเดิม สุขภาพก็แย่ลงกว่าเดิมแน่นอน การหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญ

หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องของหน่วยงานอย่างเดียว ที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเหมือนเดิม แต่อยากจะบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนทั้งหมด เพราะว่าเราอาศัยอยู่บนโลกเหมือนกัน เพื่อให้มองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลองมาดูเหตุผลกันว่า เพราะอะไรเราถึงต้องมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ดีกว่าเดิม

เพื่อรักษาชีวิตเพื่อนร่วมโลก

นั่นก็คือบรรดาสัตว์ป่า หรือสัตว์น้ำทั้งหลายนั่นเอง เพราะว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย พวกสัตว์เหล่านี้มักจะอยู่ไม่ได้และจะสูญพพันธ์ไปจากโลกทันที เหมือนกับสัตว์ป่าหลายๆ ชนิด ที่ทนกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ จนต้องสูญพันธ์ไปหลายชนิด

เพื่อกระจายพันธุ์พืช

นอกจากสัตว์ที่ต้องสูญพันธ์แล้ว บรรดาพืชและต้นไม้บางชนิดก็อาจจะต้องหายไปจากโลกเช่นกัน ถ้าหากสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย การรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนทางเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พืชเหล่านี้ต้องตาย ที่สำคัญก็คือ ต้นไม้บางต้นต้องอาศัยระยะเวลาหลายสิบปี ถึงจะโตได้ และถ้าปลูกใหม่ก็แสดงว่าต้องใช้เวลาหลายสิบปีเหมือนกัน ที่จะฟื้นฟู

เพื่อรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชม

ปัจจุบันสัตว์ป่าบางชนิดก็นับว่าหาได้ยากแล้ว และป่าที่เป็นป่าจริงๆ ก็เหลือน้อยเต็มทีเช่นกัน ถ้าหากไม่รักษาเอาไว้ ต่อไปในภายภาคหน้า ลูกหลานของเราก็คงจะไม่มีสัตว์ หรือว่ามีธรรมชาติสวยงามไว้ให้ชม การรักษาเอาไว้จึงเป็นทางเดียว ที่จะคงอยู่ของสัตว์และป่าเอาไว้ได้

เราจะช่วยกันป้องกันธรรมชาติได้อย่างไร

ช่วยทดแทน

วิธีการทดแทนก็คือการปลูกป่าไม้ทดแทน ถึงแม้ว่าจะทำได้ไม่มี แต่ก็ควรทำในส่วนที่ทำได้ก็ดี

ช่วยกันรักษา

วิธีการรักษาก็คือการช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือว่าเข้าไปอยู่ในป่า ที่อาจจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือถ้าเห็นขยะตามแม่น้ำ ป่าเขาต่างๆ ก็ควรช่วยเก็บ

งดการใช้

การใช้ของที่เป็นสาเหตุของการทำลายธรรมชาติ เช่น ขยะที่เกิดจากพลาสติก ถ้าหากเราไม่ใช้ถึงพพลาสติกเลย ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากที่เดียว เพียงแค่ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ตะกร้า หรือว่าถุงผ้าเท่านั้น

ช่วยกันประหยัด

สิ่งที่ควรประหยัดก็คือเรื่องของการใช้ไฟฟ้า เพราะเมื่อเราใช้ไฟฟ้าน้อยลง การผลิตก็จะน้อยลงกว่าเดิม ทำให้ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติมากนัก ดังนั้นหากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่ไม่จำเป็น ก็ควรปิดเอาไว้ หรือใช้ให้น้อยลงจะดีที่สุด

ตอนนี้เราก็ได้เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไร ดังนั้นหากมีข้อไหนที่เราสามารถทำได้ ก็ควรทำทันที เพื่อเป็นการช่วยโลกของเรา และตัวเราเองด้วย ถ้าทุกบ้านทุกคนช่วยกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากที่เลวร้าย ก็จะกลายเป็นดีได้ไม่ยากเกินไป