วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆ เริ่มต้นที่ตัวเรา

ปลูกต้นไม้

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ถ้าหากดีทุกคนก็จะได้รับผลดีไปด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาหรือมีมลภาวะต่างๆ ทุกคนก็จะได้รับผลกระทบได้ด้วยเช่น เพราะว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เลือกเกิดกับคนใดคนหนึ่ง ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว ทุกคนก็ต้องได้รับปัญหากันถ้วนหน้า การหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะช่วยกันทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เราจะเห็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ชัดที่สุด

วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับคนคนหนึ่ง อาจจะไม่ได้ทำให้เห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่นัก ก็เปรียบเหมือนกับหยดน้ำหยดเดียวนั่นเอง แต่ถ้าทุกคนเลือกที่จะช่วยกันทำเหมือนกันทั้งหมด เรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ แล้วเราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

ช่วยกันกำจัดขยะ

การกำจัดขยะตามสถานที่ต่างๆ เช่น แม่น้ำลำคลอง ตามข้างทางหรือในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ เพราะว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมีขยะมากเกินไป หรือในน้ำมีพลาสติกมากไป สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็คงไม่เหลือแน่ ถ้ามีการรณรงค์ช่วยกันเก็บขยะ ก็จะเป็นการช่วยชีวิตของสัตว์เหล่านั้นได้

ลดการใช้ยานพาหนะ

ไอเสียจากยานพาหนะเป็นสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์จำนวนมากที่วิ่งอยู่บนท้องถนน เราอาจจะไม่สามารถบอกให้รถเหล่านั้นหยุดวิ่งได้ แต่เราเลือกที่จะช่วยกันลดการใช้เชื้อเพลิงได้ โดยการใช้เฉพาะในยามจำเป็นเท่านั้น ก็จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้เช่นกัน โดยเฉพาะมลภาวะทางอากาศที่ลดลง

งดใช้ถุงพลาสติก

พลาดสติกถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่สร้างหายนะให้กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเล ที่ทำให้สัตว์จำนวนมากต้องลดจำนวนลง เพราะว่ามีขยะมากเกินไป และอายุของพลาสติกก็นานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย เมื่อสัตว์เหล่านั้นไปกินพลาดสติก ก็จะทำให้สัตว์ตายลง หรือถ้าคนเอาสัตว์น้ำพวกนั้นมากินต่อ คนก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน

ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ทุกบ้านหันมาใช้หลอดประหยัดพลังงานกันมากขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นถ้าบ้านของคุณยังมีหลอดไฟแบบธรรมดา ที่กินไฟเยอะๆ อยู่ ก็ควรเปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกทาง

ช่วยกันปลูกต้นไม้

การปลูกต้นไม้เป็นหนทางที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้ แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลลัพธ์ และไม่จำเป็นจะต้องไปทำในกิจกรรมปลูกป่าเท่านั้น เราอาจจะเริ่มต้นด้วยปลูกในพื้นที่ที่เรามีอยู่ก็ได้

กฎหมายต้องเอาจริง

สาเหตุที่ทำให้เกิดมลภาวะที่เกิดจากการเผาขยะ หรือเผาไร่ ก็เพราะว่าคนไม่ได้กลัวกฎหมาย แต่ถ้ามีกฎที่เอาจริงในเรื่องเหล่านี้ ก็จะเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงไปได้ เพราะการเผาไร่นา หรือเผาขยะ เป็นสิ่งที่คนบางกลุ่มทำอยู่เสมอ

เนื่องจากการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เราไม่สามารถทำแล้วเห็นผลได้เลย จะต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร ดังนั้นหากมีสิ่งไหนที่เราเริ่มทำได้ และเป็นสิ่งที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีขึ้น ก็ควรจะทำทันที เพื่อให้เห็นผลในวันอนาคตได้เร็วขึ้น